LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
W okresie wzmożonego pylenia drzew zwiększa się w aptece sprzedaż

A.
B.
C.
D.