LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 16
Pacjent dostarczył do apteki przeterminowany lek. W takim przypadku należy

A.
B.
C.
D.