LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Adres pacjenta umieszczony na recepcie jest nieczytelny. W takim przypadku technik farmaceutyczny powinien

A.
B.
C.
D.