LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 14
Pacjent dostarczył zamieszczoną receptę do apteki 19.06.2015 r. o godzinie 14.40. Lek należało sporządzić w terminie nie dłuższym niż do
A.
B.
C.
D.