LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 22
Ile stopni swobody ma przegub kulisty, zgodnie z przedstawionym rysunkiem?
A.
B.
C.
D.