LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 18
Dźwignia napędu hydraulicznego stołu szlifierki przedstawionego na rysunku służy do
A.
B.
C.
D.