LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 11
Zdjęcie przedstawia
A.
B.
C.
D.