LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Ile prędkości obrotowych wrzeciona WR można uzyskać dzięki zastosowaniu skrzynki prędkości przedstawionej na rysunku?
A.
B.
C.
D.