LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 28
Część X zaznaczona na zdjęciu wiertarki stołowej WS 15 służy do
A.
B.
C.
D.