LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Podanie sprężonego powietrza o ciśnieniu p = constans do obu komór siłownika jednocześnie, zgodnie z przedstawionym schematem, spowoduje, że tłoczysko będzie
A.
B.
C.
D.