LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 34
Ze względu na zastosowanie podkładek regulacyjnych montaż zespołu przedstawionego na rysunku wykonano metodą
A.
B.
C.
D.