LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 16
W jakiej kolejności powinien odbywać się montaż zaworu przelewowego przedstawionego na rysunku?
A.
B.
C.
D.