LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
W celu sprawdzenia poprawności montażu koła pasowego na wałku (bicie osiowe) należy zastosować

A.
B.
C.
D.