LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Do wykonania połączenia części maszyn kołkiem walcowym o średnicy 08 mm należy zastosować następujące narzędzia:

A.
B.
C.
D.