LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ wymiar s klucza płaskiego do przykręcenia podstawy napędu za pomocą kotew z nakrętkami M20.
A.
B.
C.
D.