LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 27
Korzystając z danych przedstawionych w tabeli, do zmierzenia czopa wałka o średnicy ϕ34hl3 należy użyć
A.
B.
C.
D.