LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 27
Stopniowe niszczenie metali wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska zachodzi w procesie

A.
B.
C.
D.