LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 38
Zużycie zmęczeniowe części maszyn jest spowodowane

A.
B.
C.
D.