LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Mechanizm tarcia płynnego pomiędzy powierzchniami stykających się części przedstawia rysunek oznaczony literą
A.
B.
C.
D.