LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Na podstawie informacji w przedstawionej tabeli określ przyczynę niesprawności wiertarki, polegającej na zatrzymywaniu się wiertła w materiale podczas wiercenia.
A.
B.
C.
D.