LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 1
Najbardziej prawdopodobną przyczyną zniszczenia śruby w połączeniu gwintowym zbiornika ciśnieniowego przedstawionego na rysunku jest jej
A.
B.
C.
D.