LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 24
Typowym zagrożeniem dla pracownika podczas wiercenia na wiertarce stołowej jest

A.
B.
C.
D.