LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Zgodnie z zaprezentowanym fragmentem instrukcji obsługi frezarki czyszczenie wszystkich części maszyny i naoliwienie powierzchni ślizgowych należy wykonywać
A.
B.
C.
D.