LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 1
Jeżeli wykonanie wałka na tokarce trwa 6 minut, koszt 1 godziny pracy tokarza wynosi 100 złotych, koszt materiału 2 złote, to koszt wykonania serii 10 wałków, wynosi
A.
B.
C.
D.