LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Zamieszczony znak nakazuje bezwzględnie stosowanie przez pracowników środków ochrony
A.
B.
C.
D.