LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 22
Sprzęgło przełączalne (rozłączne) przedstawia rysunek oznaczony literą
A.
B.
C.
D.