LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Rysunek przedstawia schemat działania mechanizmu
A.
B.
C.
D.