LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Kołek karbowy przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.