LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
Multiplikator (przekładnia przyśpieszająca) przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.