LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 34
Na którym rysunku przedstawiona jest przekładnia cierna o stałym przełożeniu?
A.
B.
C.
D.