LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 19
Który rysunek przedstawia schemat działania hamulca wielopłytkowego?
A.
B.
C.
D.