LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 29
Wpusty wykonuje się ze stali

A.
B.
C.
D.