LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
Korzystając ż danych przedstawionych na rysunkach i w tabelach, dobierz wielkości d i l zawleczki zabezpieczającej sworzeń o średnicy d = 20 mm przed wypadnięciem z otworu.
A.
B.
C.
D.