LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 19
Korzystając z danych przedstawionych na rysunku i w tabelach, do wykonania połączenia gwintowego śrubą M10 x 1,25 o długości 50 mm należy użyć następujących narzędzi:
A.
B.
C.
D.