LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Do pomiaru chropowatości powierzchni należy zastosować

A.
B.
C.
D.