LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 19
Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorstwa handlowe mogą organizować wyprzedaż posezonową

A.
B.
C.
D.