LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 18
Klient 15 lipca 2015 roku zakupił czajnik elektryczny, a 20 października 2015 roku w ramach gwarancji wymienił wadliwy czajnik na nowy. Ostateczny termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej mija

A.
B.
C.
D.