LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 14
Do podkreślania linii we fryzurach z włosów kręconych, suchych i zniszczonych najczęściej używane są

A.
B.
C.
D.