LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Która z wykonywanych w zakładzie czynności należy do usług fryzjerskich?

A.
B.
C.
D.