LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 4
Który z wymienionych znaczników języka HTML nie iest stosowany w celu formatowania tekstu?

A.
B.
C.
D.