LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 29
Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika

A.
B.
C.
D.