LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 29
W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości

A.
B.
C.
D.