LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 23
Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do

A.
B.
C.
D.