LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 23
Znacznik metajęzyka HTML należy umieścić

A.
B.
C.
D.