LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 9
Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli

A.
B.
C.
D.