LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 24
Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu

A.
B.
C.
D.