LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

A.
B.
C.
D.