LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 29
Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego

A.
B.
C.
D.