LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 34
Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować

A.
B.
C.
D.