LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 9
W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do

A.
B.
C.
D.